Yleinen

Ilmoitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä / maa-aineslupa (Rudus Oy)

ILMOITUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 17/0139/2, PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ 5.5.2017,

DIAARINUMEROT 01806/16/5404, 01820/16/5404, 01824/16/5199

 

Asia: Maa-aineslupaa koskevat valitukset

Luvan saaja: Rudus Oy

Päätös, josta valitetaan:

Hausjärven kunnanhallituksen päätös 21.6.2016 § 181, annettu julkipanon jälkeen 2.8.2016

Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus hylkää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan valituksen.

Hallinto-oikeus lisää maa-aineslupapäätökseen määräyksen 8a, joka kuuluu seuraavasti:

Ennen toiminnan aloittamista Rudus Oy:n on kartoitettava ottamisalueen läheisyydessä olevat talousvesikaivot. Rudus Oy:n on sovittava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa 1-2 kaivon ottamisesta tarkkailuun. Kaivovedestä on ennen ottamisen aloittamista tehtävä lupamääräyksessä numero 8 mainittu laaja analyysi. Laaja analyysi on toistettava kolmen vuoden välein. Vedenpinnan korkeus on mitattava kerran vuodessa.

Muilta osin hallinto-oikeus hylkää maa-aineslupaa koskevat valitukset.

Muutoksenhaku:

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet päätöksen liitteenä.

Hausjärvellä 16.5.2017

Hausjärven ympäristölautakunta

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.