Yleinen

IkiDigi-hanke starttaa Hausjärvellä 2.8.2018

Kuva: Pertunmaan digikinkereiltä

Hausjärven kunnanhallitus on tehnyt 8.5.2018 myönteisen päätöksen IkiDigi-hankkeesta, jonka päämääränä on alueen senioriväestön digilukutaidon kehittäminen. Hankkeen rahoittajana toimii Emo Ry, alueella toimiva Leader-ryhmä. Hankkeen toteuttajaksi on kilpailutuksen perusteella valittu Linkkitiimi Oy, joka on toteuttanut vastaavia hankkeita mm. Kärkölässä, Pertunmaalla ja Hartolassa. Hankkeen avajaistilaisuus pidetään Hausjärven kunnantalon valtuustosalissa 2.8.2018 klo 18:00. Tilaisuus on kaikille avoin ja paikalle toivotaan aiheesta kiinnostuneita kuulemaan ja keskustelemaan hankkeesta, sekä tiedottamaan siitä omissa yhteisöissään.

Digilukutaito, eli taito käyttää digitaalisia palveluita ja hyödyntää verkossa olevaa sisältöä, on nykypäivänä yksi ihmisen tärkeimmistä kansalaistaidoista. Tämä taito on käytännössä jo nyt edellytys itsenäinen toimintakyvyn säilyttämiselle yhteiskunnassamme – puhumattakaan tulevaisuudesta. Vaillinaisen digilukutaidon vuoksi kuitenkin suurin osa maamme eläkeikäisestä väestöstä on ajautunut  eriarvoiseen asemaan. Tästä tilastokeskus on tehnyt mittavan tutkimuksen 2017. Voidaankin puhua eräänlaisesta digisyrjäytymisestä. Sähköisen asioinnin osaamisen on puutteellista, yllättävää kyllä, myös monilla nuorilla.

 

Tätä eriarvoistumista lähdemme torjumaan IkiDigi-hankkeessa – yhdessä, yhteisönä. IkiDigi-hankkeessa tullaan käynnistämään pitkäjänteinen, itsenäinen ja yhteisöllinen oppiminen Hausjärven alueella. Alueelle rakennetaan laajasti ja itsenäisesti toimiva digiosaajien, digivertaisohjaajien ja digikerhotoiminnan verkosto, jonka kautta digiosaamista ja tukea välitetään alueen kyliin ja muihin yhteisöihin – nyt ja tulevaisuudessa. Toiminnan ytimessä ovat yhteiset digiopastustilaisuudet, joita kutsutaan digikinkereiksi. Näitä tilaisuuksia tullaan järjestämään syksyn aikana viikoittain Oitin kuntakeskuksessa. Lisäksi Hausjärven muissa kylissä järjestetään yksittäisiä digikinkereitä, joissa jaetaan tietoa aiheesta, kannustetaan mukaan toimintaan ja halukkaat voivat tutustua kokeiltaviin tabletteihin.

 

Toinen tärkeä elementti digitaitojen opettelun kynnyksen madaltamisessa ovat laitekokeilut. Helppokäyttöisiksi ja tärkeiden sähköisten palveluiden ääreen ohjaaviksi räätälöityjä tabletteja voi lainata digikinkereillä, sekä ottaa kotiin maksutta kuukaudeksi kokeiluun. Halukkaat voivat kokeilun jälkeen hankkia omiin tarpeisiinsa räätälöidyn, ohjeistetun ja opastetun tabletin omakseen.

 

Hankkeen toteuttaja, Linkkitiimi Oy, on toteuttanut vastaavia hankkeita osana VM:n AUTA-hanketta Hartolassa ja Pertunmaalla (Digipitäjät-kokeilu) sekä Kärkölässä (IkiDigi-hanke). Vertailutietona Kärkölän hankkeessa saatiin puolessa vuodessa liikkeelle 153 ihmistä ja käyntejä opastustapahtumissa oli 965. Jokainen osallistuja vie osaltaan oikeaa tietoa ja tukea omaan yhteisöönsä. Digikinkereiden vetovastuuta jakavia ja toiminnassa jatkuvasti mukana olevia vertaisohjaajia on saatu “kasvatettua” Kärkölän osallistujien joukosta jo kahdeksan henkilöä.

 

Mukaan IkiDigi-hankkeeseen pyritään saamaan mahdollisimman moni senioreiden parissa toimiva paikallinen järjestö ja muu toimija. Hausjärven Eläkeliitto lupautui jo hankkeen suunnitteluvaiheessa mukaan tukemaan tiedottamista ja vertaisohjaajatoimintaa. Tavoitteena on rakentaa yhdessä mahdollisimman itsenäisesti ja kustannustehokkaasti toimiva toimintamalli, joka elää ja kehittyy alueella pysyvästi. Samalla myös vahvistetaan alueen elinvoimaa. Osaavat ja digitalisaation mahdollisuuksia ymmärtävät ihmiset lisäävät kunnan kiinnostavuutta tulevaisuuden digipalveluiden kehitysalustana. Myös edellytykset uudenlaiselle, digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntävälle, yritystoiminnalle vahvistuvat.

 

Digitalisaatio tuli jo, eikä kehitys ole aina ollut ihmiskeskeistä ja kivutonta. IkiDigi-hanke tuo hausjärveläisille senioreille mahdollisuuden hypätä mukaan kehityksen rattaille. Ja nauttia kyydistä. Yhdessä.

 

Lisää tietoa hankkeesta voi kysyä hankkeen toteuttajalta, Marko Torppalalta. Puh. 044-970 6463. Sähköposti: marko.torppala@linkkitiimi.fi

Julkaistu 5.7.2018OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 2 Kyllä 3 Ei 2

Kommentit on suljettu.