Yleinen

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan päivitetty osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma nähtäville

HAUSJÄRVEN KUNTA TIEDOTTAA

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty ja se on asetettu nähtäville.

Ympäristölautakunta on 3.6.2020/27§ päättänyt osayleiskaavan tavoitteista ja asettaa päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville mielipiteiden saamiseksi.

OAS pidetään nähtävillä kaavatyön ajan Hausjärven kunnanvirastossa ja kunnan kotisivuilla. Mielipiteet tulee osoittaa Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi

 

17.6.2020
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.