Yleinen

Hausjärven kunta mukana Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumissa

 

Foorumi on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.
Foorumissa on jäsentyöpaikkoja mukana noin 400, joista kunta-alantoimijoita kolmisenkymmentä. Kanta-Hämeestä foorumissa mukana on myös Hämeenlinnan kaupunki.

Nolla tapaturmaa -foorumin tarkoituksena on ennen kaikkea motivoida ja rohkaista työpaikkoja tavoittelemaan korkeaa turvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasoa ja edesauttaa työpaikkojen verkostoitumista, hyvien käytäntöjen jakamista ja toisilta oppimista.

Hyvä työympäristö on samalla turvallinen ja tuottava. Tämä edellyttää tapaturmien ennalta ehkäisemistä. Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Lähtökohtana työturvallisuuden kehittämiselle on riskien ja työympäristön arviointi. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen ja niistä oppiminen edistävät myös työturvallisuutta.

Lisätietoja:
Nolla tapaturmaa -foorumi www.nollis.fi
Työterveyslaitos: www.ttl.fi
Hausjärven kunnan työsuojelu:
hallintosuunnittelija, työsuojelupäällikkö Lilli Salomaa (etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi)OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.