Yleinen

Ranta-asemakaavan vireilletulo ja oas nähtäville

ILMOITUS RANTA-ASEMAKAAVAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN NÄHTÄVILLE ASETTAMISESTA

Hausjärven kunnanhallitus on 7.3.2017 § 86 päättänyt ranta-asemakaavan laadinnasta Syvänojan kylään, tilalle Honkaranta RN:o 1:107, jossa sijaitsee ns. Niklandian matkailutilan alue. Ranta-asemakaavan laatii konsultti yksityisen maanomistajan toimeksiannosta. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on osoittaa nykyiset matkailutoiminnot sekä mahdollistaa alueelle sijoittuvien toimintojen laajentaminen.

Ranta-asemakaavoitusta koskien on MRL 63 §:n mukaisesti laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka asetetaan nähtäville 19.4.2017 alkaen ja pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan. OAS pidetään virallisesti nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan Internetsivuilla. Kirjalliset mielipiteet aineistoista tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Hausjärven ympäristölautakunnalle osoitteeseen Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 ja kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen puh. 019 758 6562, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

 

10.4.2017 HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS

 

Ranta-asemakaavan aineistot


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.