Yleinen

Hausjärven ja Lopen kunnille valtionavustusta sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishankkeelle

Hausjärven ja Lopen kunnat käynnistivät viime kesänä yhteisen asianhallinnan ja sähköisten palveluiden kehittämishankkeen. Kehittämiseen saatiin joulukuussa VM:n tukea 134.000 euroa vuosille 2021-2022. Hankkeen kokonaiskustannus on 158.000 euroa.

Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena on nopeuttaa ja sähköistää esityksestä päätökseen –prosessia, sekä osallistaa kuntalaisia mukaan päätöksentekoon. Hankkeen aikana Hausjärvellä ja Lopella kehitetään sähköisiä kokouskäytäntöjä ja päätöksentekomenettelyä ottamalla käyttöön uusia työvälineitä, sekä mahdollistetaan viranhaltijoille asianhallintaan liittyvien toimintojen etäkäyttö.

Uudet toimintatavat helpottavat kuntalaisten asiointia ja tekevät siitä nykyistä digitaalisempaa. Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille lisää sähköisiä palveluja samalla kuin kuntien kotisivut uudistetaan.

Mikä muuttuu kunnan toimintatavoissa ja prosesseissa?

Kuntien sisäisten työvaiheiden sähköistämisen avulla saadaan vähennettyä manuaalisia työvaiheita, jotka pidentävät asioiden käsittelyaikoja. Sähköisten asioinnin palveluiden käytettävyyden kehittämiseen panostetaan molempien kuntien verkkosivujen uudistamisen yhteydessä. Uusien toimintatapojen suunnittelussa ja jalkauttamisessa käytetään mm. palvelumuotoilun ja ketterän kehittämisen käytäntöjä. Ketterän kehittämisen käytäntöjä on tarkoitus hyödyntää myös talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapojen muutoksien yhteydessä.

Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishanke tukee Hausjärven ja Lopen strategioissa esille nostettua digitalisaation hyödyntämistä, asukkaiden osallistamista, palveluiden kehittämistä sekä etätyöskentelyn mahdollistamista.

Lisätietoja:
Hausjärvellä Timo Pirinen, timo.pirinen@hausjarvi.fi
Lopella Kari Lähdekorpi, kari.lahdekorpi@loppi.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.