Päivähoito ja koulutus

Esiopetukseen ja peruskouluun ilmoittautuminen

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2017–2018 vuonna 2011 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus noudattaa samoja työ- ja loma-aikoja kuin perusopetus.

Hausjärvellä henkikirjoitetuille esiopetusoppilaille on lähetetty kotiin ilmoittautumislomakkeet, jotka lähetetään palautuskuoressa koulutoimistoon 17.2.2017 mennessä. Esiopetukseen tulijoille järjestetään tutustumispäivä toukokuussa koululta tulevan kutsun mukaan.

PERUSKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN

Peruskoulun 1. luokalle on ilmoitettava kaikki 2010 sekä sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Tarkempia tietoja oppilaaksiottamisesta ja koulupaikan määräytymisestä ja ilmoittautumisesta saa koulutoimistosta puh. 019 758 6711 sekä koulutoimen kotisivulta www.hausjarvi.fi.

Hausjärvellä henkikirjoitetuille koulutulokkaille on lähetetty postitse oppilasilmoitus-lomake, joka palautetaan palautuskuoressa esiopetusta järjestävän koulun rehtorille 17.2.2017 mennessä. Muiden hakijoiden osalta oppilasilmoitus tulee toimittaa koulutoimistoon, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lukuvuoden 2017–2018 koulutyö alkaa 9.8.2017. Syysloma on viikolla 42.

Esi- ja perusopetusta järjestetään seuraavilla kouluilla:

Eskon koulu / rehtori Hannu Tuure / 019 758 6743
Monnin koulu / rehtori Ari Mäkinen / 019 758 6754
Oitin koulu / rehtori Anne Mäkelä / 019 758 6750
Ryttylän koulu /rehtori Antti Niskanen / 050 5718960
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi

Hausjärvellä 27.1..2017      SIVISTYSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.