Asuminen ja rakentaminen Jätehuolto Ympäristö ja luonto

Ekokemin laitosalueen ympäristössä havaittu hajuja ja roskaantumista

Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan mukaisesti Ekokemin voimaloihin vastaanotettavia yhdyskuntajätteitä on paalattu ja varastoitu paalattuina syksystä 2014 alkaen Ekokemin Hausjärven Kuulojan teollisuusjätteen käsittelykeskuksessa. Paalausta ja varastointia tarvitaan mm. voimaloiden huoltoseisokkien ja häiriötilanteiden aikana sekä lisävarastona myös muina aikoina.

Paalattavan irtojätteen määrä on pyritty pitämään mahdollisimman pienenä, mutta hajuhaittoja on silti esiintynyt lähiympäristössä. Olemme saaneet viime viikkojen aikana ympäristötiedusteluja hajuista ja roskaantumisesta. Hajuja on havaittu kantatiellä 54 erityisesti Ekokemin risteysalueella etenkin aamuisin, kun lämpötilaero on päivän ja yön välillä ollut suuri. Myös tienpenkat ovat roskaantuneet kantatiellä 54.

Pahoittelemme aiheutuneita häiriöitä, ja olemme aloittaneet toimenpiteet hajujen ja roskaantumisen minimoimiseksi. Ensimmäinen toimenpide hajujen vähentämiseen on rikkoutuneiden jätepaalien poistaminen varastosta säännöllisesti. Tienvarteen kuorma-autoista lentäneet roskat kerätään pois lähiviikkojen aikana.

Hajuhavainnoista sekä muista ympäristöhavainnoista voi myös jatkossa olla yhteydessä suoraan Ekokemille.

Lisätietoja

Timo Kantola
Ympäristöpäällikkö
010 7551 385
Ekokem Oyj
timo.kantola@ekokem.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.