Tiedotus Oitin Kalliontien/Savelantien kiinteistöille

Kunta on aloittamassa kevyen liikenteen väylän rakentamista Oitissa Kalliontiellä / Savelantiellä. Sitä ennen tehdään maastomerkintöjä ja mahdollisesti puiden poistoa vahvistetun kaavatien alueella. Virallinen haltuunotto- ja lunastustoimitus seuraa myöhemmin. Ko. lainvoimainen … Lue lisää