Hallinto ja talous Yleinen

Asukkailta näkemyksiä kuntien yhdistymisen vaikutuksista kuntarakenneselvityksen jatkovalmisteluun

Kuntarakenneselvityksen neuvotteluryhmän päätöksen mukaisesti toteutettiin 20.3. – 8.4.2015 aikana kysely, joka koostui valmisteilla olevaan yhdistymissopimukseen pohjautuvista väittämistä. Väittämissä vastaajaa pyydettiin antamaan oma näkemyksensä uuden kaupungin kehityksestä liitoksen jälkeen. Väittämiin vastaamisen ohella on myös mahdollisuus kommentoida asiaa lyhyesti ja kyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa vapaapalaute. Kyselyyn vastaaminen tapahtui joko sähköisesti kuntien verkkosivuilla tai paperilomakkeilla, joita oli kunnanvirastoissa ja kirjastoissa.

Kyselyyn saatiin yhteensä 1325 vastausta, joista Hausjärveltä 203, Lopelta 757 ja Riihimäeltä 365.

Kuntalaisilta saatiin myös runsaasti kommentteja ja palautteita, joiden perusteella oli nähtävissä, että kuntarakenneasiaan liittyvää tietoa mm. palveluverkosta ei vielä asian keskeneräisyyden vuoksi ole ollut kuntalaisten saatavilla.

Vastauksissa suurimmat kuntalaisten huolenaiheet kohdistuivat palveluiden heikentymiseen, keskittymiseen ja niiden saavutettavuuteen. Erityisesti vastauksissa nousi esille sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja niiden saavutettavuus. Myös päätöksenteon keskittyminen ja alueiden tasapuolinen kehittäminen koettiin uhkaksi. Myönteisenä nähtiin hallinnon keskittämis- ja tehostamismahdollisuus.

Kyselyn yhteenvedot toimitetaan tiedoksi valtuutetuille, jotta he saavat kuntalaisten ajatuksia asiasta.

Kuntarakenneselvitys valmistuu toukokuussa 2015 ja sen tuloksena syntyy:

  1. Selvitysraportti, jossa arvioidaan liitoksen vaikutuksia ja vertaillaan kuntien yhteistyövaihtoehtoa
    • viedään kunnanhallitusten kautta kesäkuun valtuustoihin tausta-aineistoksi asiaa koskevaa päätöksentekoa varten
  2. Kuntien yhdessä neuvottelema yhdistymissopimus ja ehdotus yhdistymisesityksestä, jossa perustellaan kuntaliitoksen tarve
    • käsitellään kesäkuussa kunnanhallituksissa, jotka asettavat ehdotuksen yhdistymisesitykseksi ja yhdistymissopimuksen nähtäville. Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla on 30 pv aikaa tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi

Kunnanhallitukset antavat kesän jälkeen lausunnon huomautuksista ja tekevät esitykset yhdistymisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä valtuustoille.

Kunnanvaltuustot ratkaisevat 28.9 pidettävissä kokouksissaan toteutetaanko kuntaliitos vai ei.

Lisätietoja

  • Neuvotteluryhmän puheenjohtaja Seppo Kuparinen, p. 040 564 0554
  • Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä, p. 040 330 6510
  • Lopen kunnanjohtaja Karoliina Viitanen, p. 040 330 6002
  • Riihimäen kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen, p. 040 330 4010

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.