Yleinen

Asemakaavan muutos vireille, Oitti Keskustien länsipuoli

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

Hausjärven kunnanhallitus on 9.5.2017 § 147 tehnyt päätöksen asemakaavan muutoksen laadinnasta Oitin taajamaan Keskustien länsipuoleiselle alueelle, rajautuen pohjoisessa Karjapellontiehen ja Kaaritiehen, idässä Keskustiehen, etelässä Oitintiehen sekä lännessä rautatiehen. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 101–107, 110, 112-115, 119 ja 121 sekä niihin liittyviä rautatie-, puisto-, katu- ja torialueita sekä yleisen tien aluetta, yleisiä pysäköintialueita, autopaikkojen korttelialuetta ja kevyelle liikenteelle varattuja alueita. Alueeseen sisältyy keskeinen osa kunnan päätaajaman palvelukeskustaa sekä lisäksi siihen liittyviä teollisuus- ja asuinkortteleita. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Keskustien varren rakentamattomat tonttialueet tulevaisuuden rakentamistarpeita ja käyttötarkoituksia vastaavaksi sekä ajantasaistaa asemakaava muilta osin.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 ja kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen puh. 019 758 6562, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

23.8.2017
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.