Yleinen

Asemakaava ja asekaavan muutos, ns. Torholan alikulku

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 

MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin sijoittuvan ns. Torholan alikulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus. Asemakaavalla muodostuu rautatiealuetta ja Vartiomäentien katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Oitin taajaman korttelit 116, 117A, 117B ja 118 sekä niihin liittyvät rautatie-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jalankululle ja polkupyöräilylle varatut tiet sekä katualueet.

Ehdotusaineistot ovat nähtävillä 2.-31.1.2017 Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan Internetsivuilla. Kirjalliset muistutukset ehdotuksesta tulee osoittaa nähtävilläolon aikana Hausjärven kunnanhallitukselle osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 ja kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen puh. 019 758 6562, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

21.12.2016
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.